Loterij voorspelling uitgevoerd door goochelaar en mentalist Sander van Veldhoven

Uit de kist kwam een bruine envelop op A4 formaat, die hij zelf opensneed. Uit die envelop kwam een kleine witte envelop, Deze werd door notaris Kijlstra hoogstpersoonlijk geopend. Er bevond zich een opgerold briefje in, met daarop de voorspelling van Sander van Veldhoven. Het nummer bleek volledig overeen te komen met het nummer dat in de Oudejaarsloterij recht gaf op tien miljoen gulden!! Niemand van de aanwezigen, ook de notaris niet, kon ergens een onregelmatigheid in de gang van zaken ontdekken. En was dus verbluft, overbluft en afgebluft.

Behalve notaris Kijlstra breekt siinds dat moment ook Delft op Zondag zich voortdurend het hoofd ‘hoe dit in hemelsnaam kan.’ Ongeloof heerste bij iedereen aan wie dit avontuur vervolgens verteld werd. Radio NRG was er als de kippen bij om een radio-opname te maken, de Delftse correspondent van de Telegraaf ‘bietste’ enthousiast ruimte in de vrijdag editie van dat landelijk ochtendblad. Tja, we stonden erbij en keken er naar…